Tepelná čerpadla Mach s.r.o. - patenty, užitné vzory

Jedinečné konstrukční a technické řešení tepelných čerpadel MACH je chráněno následujícími patenty:

Užitný vzor na akumulační nádrž číslo 1999-9895

Řešení využívá teplotního gradientu vody. V přesně stanovených výškách jsou umístěny měděné výměníky pro teplou užitkovou vodu, solární systém a vstupy/výstupy pro otopnou soustavu. Do horní části nádrže s výměníky na teplou užitkovou vodu jsou vyvedeny přehřáté páry kompresoru dosahující teploty až 80 °C. Tato část není ochlazována vodou otopné soustavy, a tím je dosaženo vyšší teploty pro teplou užitkovou vodu.

Patent 2004-459 na způsob odtávání vzduchových tepelných čerpadel okolním vzduchem

Princip odtávání spočívá ve využití dvou výparníků konstruovaných do tvaru tzv. šípu, přičemž každý výparník je dimenzovaný na 100% výkonu tepelného čerpadla. Oba výparníky mají dva na sobě nezávislé okruhy: kapalinový a vypařovací. K odtávání výparníku dochází dochlazováním chladicího media, které proudí od kondenzátoru a prochází nejprve kapalinovým okruhem výparníku, který v danou chvíli odtává. Poté toto chladivo, které předalo zbytkové teplo, přichází k expanznímu ventilu druhého výparníku, kde dochází k jeho vypařování. Po odtátí prvního výparníku se přesměruje průtok chladiva na druhý výparník (totožně obrácená funkce). Tepelná čerpadla používající tento systém s označením VHM jsou MACH V nebo Chameleon.

Animace níže ukazuje princip fugování systému VHM.

Systém VHM princip

Kde jste: O společnosti | Patenty, užitné vzory
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI