Tepelné čerpadlo a fotovoltaická elektrárna

NOVINKA - Chameleon a fotovoltaické elektrárny

Tepelné čerpadlo MACH Chameleon na stejnosměrné napětí umí nejen topit a chladit s proměnným výkonem od 20-100% (tj. není nutná akumulace tepla do nádrží), ale umí i řídit celý systém vytápění rodinného domu a spolupracovat s fotovoltaickou elektrárnou od 1kWp do 5kWp . Výhodou řešení tepelného čerpadla na stejnosměrné napětí ve spojení s fotovoltaickou elektrárnou je, že nepotřebujete žádné střídače a tepelné čerpadlo je napojené přímo na akumulátorové baterie. V tomto tepelném čerpadle je rovněž umístěno bateriové pole, kde si zákazník může sám variantně nadefinovat, zda chce akumulační baterie Pb trakční, LiFePO4 nebo Li-ion, jak velkou chce kapacitu akumulátorů (od 2kW do 10kW) nebo jaký chce sinusový střídač od 300W do 3kW a střídače pro televizor, mikrovlnnou troubu, chladničku (tj. pro méně náročné spotřebiče).Tepelné čerpadlo MACH Chameleon na stejnosměrné napětí je vyrobeno v typech vzduch-voda i země-voda z vysoce kvalitních materiálů jako je nerez a měď. U tepelného čerpadla typu vzduch-voda je použit patentovaný systém odtávání, kdy není odebíráno teplo z domu, ale je využito zbytkového tepla, které nelze už využít pro vytápění. Tento systém odtávání umožňuje dodávat do domu teplo nepřetržitě – bez výpadku topného výkonu – čímž šetří roční náklady na vytápění.Tepelná čerpadla Mach umí spolupracovat s fotovoltaickými panely i termickými solárními panely.Jste-li zákazník nebo montážní firma a systém Vás zaujal, kontaktujte nás.Tepelné čerpadlo MACH Chameleon na stejnosměrné napětí[ PDF ]
Tepelné čerpadlo MACH Chameleon FVE (produktový list) [ PDF ]
Tepelné čerpadlo Chameleon Hybrid (presentace) [ PDF ]
Další dokumenty
Kde jste: Tepelná čerpadla pro rodinné domy | Tepelné čerpadlo a FVE - novinka na trhu tepelných čerpadel
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI