Tepelné čerpadlo a jeho využití v průmyslu a zemědělství

Využití tepelného čerpadla pro čističky a na úpravu vody

Tepelná čerpadla mohou být využita v průmyslu i v zemědělské výrobě. Tepelné čerpadlo lze využít i pro úpravu vody. S takovou realizací má společnost Tepelná čerpadla MACH zkušenosti, více si o zrealizovaném projektu můžete přečíst například v naší případové studii Zdroj pitné vody Káraný.

Energie získaná z odpadního tepla tak může být využita jak pro vytápění, tak i pro přípravu teplé vody, ale v mnoha případech i pro zpětné použití ve vlastní technologii. Tepelná čerpadla v průmyslu jsou stále více aktuálnější a u investorů kladně přijímána. Začínají si uvědomovat možnost provozních úspor použitím tepelného čerpadla právě i v kombinaci s využitím odpadové energie. Jedná se o využívání zbytkového tepla, které je jinak odváděno mimo objekt bez toho, aniž by se zpětně využilo třeba na vytápění haly. Reálná návratnost takovéto investice se pohybuje v krátkém časovém horizontu, pár měsíců či let.


Další informace o tepelných čerpadlech:

Jaké jsou požadavky na obsluhu tepelných čerpadel?
Jaké jsou náklady na provoz tepelných čerpadel?
Tepelná čerpadla pro hotely a penziony

Kde jste: Poradna pro tepelná čerpadla | Ohřev, čištění a úprava vody tepelným čerpadlem
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI