Tepelná čerpadla voda/voda

Princip tepelného čerpadla voda/voda

Pro tento systém je tepelným zdrojem povrchová, podzemní nebo spodní voda. Z rezervoáru, kterým je nejčastěji studna, odebíráme vodu a následně ji necháme projít výměníkem tepelného čerpadla, kde z ní získáme část tepla, a zase ji vracíme zpět do země druhou (vsakovací) studnou. Vzdálenost mezi vrty by měla být minimálně 10m, nejlépe ve směru podzemních proudů, tedy nejprve zdrojová a poté vsakovací studna.

Důležitou podmínkou pro realizaci je vhodný terén k vybudování soustavy studen. V případě jejího splnění, dává většina zákazníku tomuto řešení přednost, před ostatními typy čerpadel. Vybudování potřebných zdrojů není finančně náročné a v mnoha případech postačí i stávající studna.

Jedná se o neúčinnější typ tepelných čerpadel, jelikož podzemní voda má stálou průměrnou teplotu okolo 10°C, která je nezávislá na povrchových teplotních výkyvech. Z hlediska využitelnosti se jedná o velmi efektivní zdroj energie. Topný faktor se pohybuje kolem čísla 6, což znamená úsporu až 80 %.

Před začátkem instalace je potřeba provést několik měření. Tepelné čerpadlo potřebuje pro svůj chod dostatečně vydatný zdroj přírodní vody, přičemž v případě běžného rodinného domu se jedná o hodnotu od 0,5 l/s.

Také je nutné zajistit hydrogeologické posouzení vydatnosti studny pomocí čerpací zkoušky. Postup je velmi jednoduchý. Ze studny se po dobu 14-ti dnů odčerpává voda potřebnou rychlostí pomocí ponorného čerpadla. Jestliže se studna nevyčerpá a nedojde ani k ovlivnění hladiny sousedních studní, nebrání již nic instalaci tepelného čerpadla. Na základě provedené čerpací zkoušky získáváte automaticky certifikát k užívání podzemní vody.


Nevýhody
  • Malý počet vhodných lokalit
  • Požadavky na chemické složení
Výhody
Kde jste: Tepelná čerpadla pro rodinné domy | Nejúčinnější tepelné čerpadlo voda/voda
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI