Ohřev teplé užitkové vody tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo je určeno pro přípravu ohřevu užitkové vody (RWH), přičemž zdroje tepla mohou být různorodé. Jednou z variant je užití tepla akumulovaného v objektu.

Tato myšlenka byla v roce 2005 registrována jako užitný vzor na Českém patentovém úřadě. Vychází ze skutečnosti, že v bytových domech je během letního období a také v obdobích mimo topnou sezónu, nadbytek tepla. Nadbytečné teplo dodané do objektu slunečním zářením, lidmi a případně i vnitřními tepelnými zisky lze, po jeho transformaci tepelným čerpadlem, využít na ohřev teplé vody (RWH). Médiem pro transport tepla z objektu je topná voda v radiátorech.

Ohřev teplé užitkové vody díky tepelnému čerpadlu, tepelné čerpadlo pro ohřev vody

Otopná soustava vícebytového objektu může být mimo topnou sezónu - po dobu asi 5 měsíců - zdrojem primárního tepla pro ohřev užitkové vody (RWH) tepelným čerpadlem a řadě odběratelů toto řešení značně uspoří náklady. Mimo období, kdy je tepelné čerpadlo v provozu, se teplá voda připravuje tradičním způsobem, tedy odběrem tepla z domovní nebo blokové kotelny, případně ze sítě CZT.

Dispečink

Tepelná čerpadla MACH jsou napojena na dispečink výrobce, který hlídá jejich chod a naši operátoři pečlivě sledují jejich každodenní provoz. Automatizovaný systém umožňuje majiteli mít své tepelné čerpadlo pod kontrolou přes příjemné internetové rozhraní odkudkoliv na světě.

Kde jste: Tepelná čerpadla pro komerční objekty | Ohřev teplé užitkové vody díky tepelnému čerpadlu, tepelné čerpadlo pro ohřev vody
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI