Dopytový formulár

Vyhotovíme Vám dopyt na tepelné čerpadlo po vyplnení všetkých vstupných údajov v dopytovom formulári. Prípade nejasností Vás bude kontaktovať náš pracovník na Vami uvedenom telefónnom čísle.

Tepelné straty objektu [kW]:
Vykurovacia plocha [m2]:
Počet podlaží:
Vykurovací systém:

Daný zdroj tepla:
Výkon daného zdroja tepla [kW]:
Požadovaný typ TČ:
Využitie tepelného čerpadla
iba pre vykurovanie predohrev TUV ohrev bazénovej vody napojenie solárneho systému
    v množstve m3
  Predpokladaný termín realizácie
Meno a priezvisko:
Adresa:
Mesto:
E-mail:
Telefón:
Ďalšie oznámenie pre nás

Týmto udeľujem v zmysle zákona 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (ďalej len údajov). Tento súhlas udeľujem spoločnosti: TC MACH, s.r.o. Maničky 5, 616 00 Brno (ďalej len správca). Udeľujem súhlas so spracovaním vlastných osobných údajov, ktoré som poskytol(a) alebo poskytnem pre marketingové účely (najmä pre marketing značiek, produktov a služieb správcu) v rozsahu nutnom pre naplnenie stanoveného účelu.

Týmto čestne prehlasujem, že mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a presné. Bez zbytočného odkladu oznámim preukázateľne správcovi prípadné zmeny v poskytnutých údajoch.

Som si vedomý(á) toho, že súhlas so spracovaním údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Poskytnuté osobné údaje budú spracovávať manuálne alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky osoby zvlášť tým poverené. Osobné údaje budú zabezpečene uchovávané v elektronickej alebo papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb.

Dôkladne opíšte kód z obrázku:

captcha

Kde ste: Tepelná čerpadla | Dopytový formulár
Tepelné čerpadlá MACH
EURÓPSKY FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ A MINISTERSTVO PRIEMYSLU
A OBCHODU ČR POPDORUJÚCI INVESTÍCIE DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI