Tepelné čerpadlá pre priemyslové objekty

Počas priemyslových procesov vzniká mnoho tepla, zvlášť v prostredí zlievarní, strojárenskej a plastikárskej výroby, ale i v mnohých iných prevádzkach spracovateľského priemyslu. Teplo v mieste vzniku je nepotrebné, dokonca môže prekážať presnosti výrobného procesu - niektoré spoločnosti teplo iba vypúšťajú, iné ho dokážu spätne využívať. Už dlhšiu dobu spoločnosť TC MACH, s.r.o. robí zaujímavé aplikácie nielen v oblasti rodinných domov a komerčných objektov, ale i priemyslu a poľnohospodárstva.

Kde ste: Tepelné čerpadlá pre priemyslové objekty
Tepelné čerpadlá MACH
EURÓPSKY FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ A MINISTERSTVO PRIEMYSLU
A OBCHODU ČR POPDORUJÚCI INVESTÍCIE DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI