Významné ocenenia

Významné ocenenia

Od začiatku svojho pôsobenia získala spoločnosť TC MACH, s.r.o niekoľko významných ocenení za vývojovú činnosť v odbore tepelných čerpadiel a za ústretový prístup k svojim zákazníkom.

Stavebné veľtrhy SHK Brno 2006

Zlatá medaila za tepelné čerpadlo MACH ZR 72 pre prípravu teplej úžitkovej vody v bytových domoch

Racioenergia 2006 (Coneco Bratislava 2006, Slovensko)

Zlatá plaketa za tepelné čerpadlo MACH VHM 8,3 kompakt 300

For Arch Praha 2005

Čestné uznanie za najlepší exponát za tepelné čerpadlo MACH VHM 8,3 kompakt 300

Aquatherm 2005

Čestné uznanie za najlepší exponát za tepelné čerpadlo voda-voda pre prípravu TÚV v bytových domoch

Frigotherm 2005

Zlatá medaila za tepelné čerpadlo MACH VHM 11,6

Stavebné veľtrhy SHK Brno 2005

Zlatá medaila za tepelné čerpadlo MACH VHM 8,3 kompakt 300

Frigotherm 2004

Zlatá medaila za tepelné čerpadlo MACH V ZS 26 kompakt 300

Aquatherm 2004

Čestné uznanie za najlepší exponát za tepelné čerpadlo MACH V ZS 26 kompakt 300

Business Leaders Forum 2004

Cena zdravia a bezpečného životného prostredia za rok 2004

Frigotherm 2003

Zlatá medaila za tepelné čerpadlo MACH V ZS kompakt 700

Združenie českých spotrebiteľov 2002

Cena roku 2002 „Spokojný zákazník Juhomoravského kraja“
Kde ste: O spoločnosti | Významné ocenenia
Tepelné čerpadlá MACH
EURÓPSKY FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ A MINISTERSTVO PRIEMYSLU
A OBCHODU ČR POPDORUJÚCI INVESTÍCIE DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI