TC MACH, s.r.o. - tepelné čerpadlá

TC MACH, s.r.o. - tepelné čerpadlá

Spoločnosť TC MACH, s.r.o. je významnou českou firmou, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a inštaláciou tepelných čerpadiel pre účely vykurovania, ohrevu vody a pre využitie tepelných čerpadiel pri špeciálnych aplikáciách. Spoločnosť zamerala svoju vývojovú činnosť predovšetkým na vývoj tepelných čerpadiel MACH typu vzduch/voda, ktorá patrí medzi technickú špičku na českom i svetovom trhu. Od svojho vzniku si spoločnosť TC MACH, s.r.o. vybudovala stabilnú pozíciu a zaradila sa medzi predných výrobcov týchto systémov.
Dôkazom vysokej kvality technického riešenia našich výrobkov je nielen rad spokojných zákazníkov, ale aj niekoľko prestížnych ocenení získaných v silnej konkurencii domácich i zahraničných výrobcov.

TC MACH, s.r.o. poskytuje služby v nasledujúcich oblastiach:

Tepelné čerpadlá MACH prešli certifikačným procesom v Strojárskom skúšobnom ústave v Brne a Technickom skúšobnom ústave v Piešťanoch.

Kde ste: O spoločnosti | TC MACH, s.r.o. - tepelné čerpadlá
Tepelné čerpadlá MACH
EURÓPSKY FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ A MINISTERSTVO PRIEMYSLU
A OBCHODU ČR POPDORUJÚCI INVESTÍCIE DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI