Patenty, úžitkové vzory

Jedinečné konštrukčné a technické riešenie tepelných čerpadiel MACH je chránené nasledujúcimi patentmi:

Úžitkový vzor na akumulačnú nádrž číslo 1999-9895

Riešenie využíva teplotný gradient vody. V presne stanovených výškach sú umiestnené medené výmenníky pre teplú úžitkovú vodu, solárny systém a vstupy/výstupy pre vykurovaciu sústavu. Do hornej časti nádrže s výmenníkmi na teplú úžitkovú vodu sú vyvedené prehriate pary kompresora dosahujúce teplotu až 80 °C. Táto časť nie je ochladzovaná vodou vykurovacej sústavy, a tým je dosiahnutá vyššia teplota pre teplú úžitkovú vodu.

Patent 2004-459 na spôsob roztápania vzduchových tepelných čerpadiel okolitým vzduchom

Princíp roztápania spočíva vo využití dvoch výparníkov konštruovaných do tvaru tzv. šípu, pričom každý výparník je dimenzovaný na 100% výkonu tepelného čerpadla. Oba výparníky majú dva na sebe nezávislé okruhy: kvapalinový a vyparovací. K rozpúšťaniu výparníka dochádza dochladzovaním chladiaceho média, ktoré prúdi od kondenzátora a prechádza najskôr kvapalinovým okruhom výparníka, ktorý sa v danú chvíľu roztápa. Potom toto chladivo, ktoré odovzdalo zvyškové teplo, prichádza k expanznému ventilu druhého výparníka, kde dochádza k jeho vyparovaniu. Po roztopení prvého výparníka sa presmeruje prietok chladiva na druhý výparník (totožne obrátená funkcia). Tepelné čerpadlá používajúce tento systém s označením VHM sú MACH E alebo Chameleon.

Kde ste: O spoločnosti | Patenty, úžitkové vzory
Tepelné čerpadlá MACH
EURÓPSKY FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ A MINISTERSTVO PRIEMYSLU
A OBCHODU ČR POPDORUJÚCI INVESTÍCIE DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI