Firemná stratégia

Firemná stratégia

Spoločnosť TC MACH, s.r.o. sa snaží v rámci svojej firemnej stratégie predovšetkým o spokojného zákazníka. Kladieme dôraz na neustále zvyšovanie kvality svojich výrobkov a služieb. To znamená byť vždy "o krok pred konkurenciou", neustále hľadať nové a efektívnejšie konštrukčné a technické riešenie. Z tohto dôvodu je obchodná stratégia spoločnosti zameraná najmä na priamy predaj výrobkov a služieb konečnému odberateľovi bez ďalších medzičlánkov. Týmto spôsobom sa dá najefektívnejšie zabezpečiť vysoká úroveň dodaných služieb a získanie spätnej väzby od našich klientov.

Základom úspechu našej spoločnosti sú kvalifikovaní a stále sa vzdelávajúci ľudia. Dôsledne sledujeme trendy v odbore a právom sa radíme medzi špičkových výrobcov tepelných čerpadiel. S najnovšími postupmi nielen držíme krok, ale sú to často naše výrobky, ktoré určujú vývoj v tejto oblasti.

Kde ste: O spoločnosti | Firemná stratégia
Tepelné čerpadlá MACH
EURÓPSKY FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ A MINISTERSTVO PRIEMYSLU
A OBCHODU ČR POPDORUJÚCI INVESTÍCIE DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI