Základné údaje

Základné údaje: TC MACH,s.r.o.
Sídlo: Maničky 5, 616 00 Brno
Prevádzka: U Mostu 590, 672 01 Moravský Krumlov
IČ: 26306301
DIČ: CZ26306301
Zápis v obchodnom registri: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 42951
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. 86-4504980207 / 0100
Telefon, fax: 515 321 014
E-mail: tcmach@tcmach.cz
Kde ste: Kontakty | Základné údaje
Tepelné čerpadlá MACH
EURÓPSKY FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ A MINISTERSTVO PRIEMYSLU
A OBCHODU ČR POPDORUJÚCI INVESTÍCIE DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI