Týdenní tipy ke všemu, co se týká topení tepelným čerpadlem

Tip na tento týden:

Problematika odtávání u systému vzduch/voda

Pro stanovení COP máme docela dobře propracovaný systém zkoušek dle platných norem. Z praxe víme, že COP dle normy je obtížně dosažitelné. Za normálního provozu nám do systému vstupují překážky, které není možné zkouškou nasimulovat.
Jsou to :
1. Povětrnostní podmínky
2. Sněžení
3. Sychravo – velká relativní vzdušná vlhkost
4. Proměnlivý průtok topné vody tepelným čerpadlem
5. Správným umístěním venkovního bloku ( ochlazený vzduch musí odcházet volně do prostoru – nesmí se dostávat nazpět do sací části ventilátoru )

Co má tedy na COP nejvýznamnější vliv? Kromě správně navrženého výkonu tepelného čerpadla je to jeho „délka pracovního intervalu“ mezi pracovním cyklem a odtávacím cyklem. Nejprve se zmíním o odtávacím cyklu – reverzní – obrácený chod . Běžně se dá zjistit, že odtávací interval trvá přibližně 3 minuty. To je informace, které nám nic moc neřekne o energetické náročnosti a celkovým výpadku energie do režimu vytápění při jednom odtávacím cyklu. Dali jsme si tu práci a energetický výpadek jsme změřili. Výsledek je poněkud překvapivý.

Ve zkratce Vám mohu sdělit toto zjištění:
Doba odtávání 3 minuty ( stroj pracuje převážně s COP 6 z tepla do zimy – proto to vysoké COP)
COP v režimu topení a ustálený chod se pohybuje na hodnotě 3
Pak je tedy logické, že když s COP 6 odtávám 3 minuty, tak navracení přečerpaného tepla v topném režimu, kdy je COP 3, bude trvat 2krát déle. Tedy 6 minut. Pak stroj na 2 minuty odstavíme z důvodu odtékání kondenzátu.

Celkový časový výpadek při odtávacím cyklu může být i tento :

3 (odtávání) + 6 (vracení tepla spotřebovaného na odtávání) + 2 (přestávka na odkapání kondenzátu) = 11 minut.

Toto není vůbec zanedbatelný časový výpadek. Vezmeme-li v úvahu, že chybějící topný výkon musíme nahradit pomocným zdrojem vytápění, odtávací interval je co každých 40 minut, tak výsledné COP může být i na hodnotě blízko 1,5.
Některá tepelná čerpadla mají ve svých prospektech uvedeno, že doba chodu mezi odtávacími cykly je až 150 minut. Toto je možné, ale má to zase svá úskalí. Je zapotřebí sdělit, že takto dlouhý interval je možné dosáhnout při těchto podmínkách :
- Venkovní relativní vzdušná vlhkost je na nízké hodnotě. Obvykle venku mínus 5 a níže.
- velká plocha výparníku a velká rozteč lamel
- správně nadimenzové tepelné čerpadlo na tepelnou ztrátu domu

S jakým provozním intervalem mezi odtávacími cykly je tedy možné počítat při běžném provozu, kdy se nám venkovní teploty pohybují kolem nuly (při vyšší relativní vlhkosti)?
1. Odtávací interval při poddimenzovaném výkonu ( tedy tč má malý topný výkon a jede téměř nepřetřžitě ) se pohybuje kolem 30-40minut.
2. Odtávací interval při správně nadimezovaném výkonu ( tedy tč má dostatečný topný výkon – bod bivalence -5°C ) se pohybuje kolem 60-70minut.

Když jsem si udělal analýzu časového výpadku ve variantě č.1 v topném dobí, došel jsme k časovému výpadku 22 dní, tedy úctyhodných cca 480 hodin provozu bez Wattu tepla. Když jsem si udělal analýzu časového výpadku ve variantě č.2 v topném dobí, došel jsme k časovému výpadku 7 dní, tedy „jen“ 154 hodin provozu bez Wattu tepla.

Na základě těchto zkušeností byl námi vyvinut a uveden do provozu systém vzduch/voda, který je námi patentovaný (náš VHM systém ) a nemá provozní výpadky při odtávání. Jednoduše topí pořád.

Jak tento systém funguje najdete a kolik peněz nás stojí odtávání najdete na tomto odkazu : http://www.tepelna-cerpadla-mach.cz/o-spolecnosti/system-vhm.php
Závěrem :
pokud si mám vybrat správné tepelné čerpadlo vzduch-voda s odtávacím režimem ( reverzní chod ) je vhodné dodržet tyto parametry :
1. Správně nadimenzovat výkon zdroje (tepelného čerpadla) na bod bivalence -5°c a níže.
2. Dobu provozu mezi odtávacími cykly mít delší při plném výkonu stroje ( mlhy sychravo ) na hodnotně 70 minut a déle.
3. Elektronicky vyhodnocovat dobu chodu se správnou volbou softwaru. Hlavně neodtávat na časový konstantní interval!!!
4. Nebo použít náš patentovaný VHM systém, který dodává teplo nepřetřžitě.
Příště něco o vhodném spojení tepelného čerpadla vzduch/voda se solárními teplovodními panely.Chcete-li dostávat pravidelné týdenní tipy týkající se informací o topení a otopných systémech, které mají jako zdroj tepelná čerpadla, pak se zaregistrujte zde. Děkujeme.

Kde jste: Tepelná čerpadla | Týdenní tipy
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI